Máy quét mã vạch hay đầu đọc mã vạch là một thiết bị để đọc mã vạch trên bao bì sản phẩm, sau đó chuyển dữ liệu đến máy tính tiền , máy tính , thiết bị đầu cuối POS . Theo phương pháp sử dụng, thiết bị đó là tĩnh, không cố định và hỗn hợp. Có máy quét laser, đèn LED và máy quét ảnh, khác nhau về công nghệ đọc mã vạch. Theo phương thức kết nối với thiết bị bên ngoài, máy quét có thể có dây và không dây .

Nguyên lý hoạt động của máy quét mã vạch như sau. Thiết bị phát hiện mã từ bao bì sản phẩm và truyền dữ liệu đến PC hoặc thiết bị được kết nối khác. Sau khi xử lý, thông tin sản phẩm được hiển thị trên màn hình. Khi bán hàng, biên lai sẽ được tạo, trong đó có thông tin về sản phẩm.

-38%
Mã SP: Z3100
1.250.000đ 780.000đ
-21%
Mã SP: QW2100
1.550.000đ 1.230.000đ
-18%
Mã SP: QW2120
1.500.000đ 1.230.000đ
-18%
Mã SP: LS1203
1.550.000đ 1.270.000đ
-21%
Mã SP: L50C
1.700.000đ 1.350.000đ
-19%
Mã SP: LS2208
1.850.000đ 1.499.000đ
-13%
Mã SP: Opticon OPR 3201
1.900.000đ 1.650.000đ
-19%
Mã SP: MS5145
2.100.000đ 1.700.000đ
-18%
Mã SP: Z-3151HS
2.120.000đ 1.740.000đ
-17%
Mã SP: YJ5900
2.500.000đ 2.080.000đ
-14%
Mã SP: CC-6880
2.500.000đ 2.150.000đ
-10%
Mã SP: WAI-CP5780
2.450.000đ 2.200.000đ
-10%
Mã SP: CP6712
2.450.000đ 2.200.000đ
-19%
Mã SP: QD2130
2.900.000đ 2.340.000đ
-9%
Mã SP: WAI-CP6510
2.700.000đ 2.450.000đ
-15%
Mã SP: 1450g
3.000.000đ 2.540.000đ
-14%
Mã SP: DS2208
3.099.000đ 2.670.000đ
-20%
Mã SP: DS9208
3.500.000đ 2.790.000đ
-11%
Mã SP: QD2430
3.200.000đ 2.840.000đ
-18%
Mã SP: DS4308
3.500.000đ 2.860.000đ
-29%
Mã SP: Opticon M10
4.500.000đ 3.200.000đ
-16%
Mã SP: 1950GHD
3.900.000đ 3.290.000đ
-14%
Mã SP: DS4608
3.900.000đ 3.350.000đ
-20%
Mã SP: DS4208
4.500.000đ 3.600.000đ
-12%
Mã SP: D130
4.200.000đ 3.700.000đ
-10%
Mã SP: Magellan 800i
4.200.000đ 3.800.000đ
-21%
Mã SP: Opticon M11
5.000.000đ 3.950.000đ
-31%
Mã SP: Honeywell MS3780
6.500.000đ 4.490.000đ
-28%
Mã SP: LI4278
6.800.000đ 4.900.000đ
-15%
Mã SP: Datalogic 1100i
6.500.000đ 5.500.000đ