Liên hệ Công tyChico

Số 2 Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội – Điện thoại : 0824184444 – 0765784444

-15%
Mã SP: XP-360B
1.650.000đ 1.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: XP-350B
1.700.000đ 1.449.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-24%
Mã SP: XP-365B
1.650.000đ 1.250.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Godex G500
3.500.000đ 3.190.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-10%
Mã SP: XPrinter 350BM
1.999.000đ 1.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Zebra ZD220 - 203DPI
4.700.000đ 4.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-19%
Mã SP: TE300
5.400.000đ 4.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Zebra ZD230 - 203DPI
5.000.000đ 4.550.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-19%
Mã SP: A160H
1.350.000đ 1.099.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-25%
Mã SP: 58IIH
600.000đ 450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-59%
Mã SP: gprinter gp-5890xiii
1.350.000đ 550.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: N160II
1.400.000đ 1.250.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: Xprinter XP-P300
1.690.000đ 1.390.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-20%
Mã SP: XP-Q200
1.800.000đ 1.440.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: XP-A160M
1.450.000đ 1.250.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-20%
Mã SP:
2.050.000đ 1.650.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-42%
Mã SP: Antech AS1250
950.000đ 550.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-32%
Mã SP: Z3100
1.250.000đ 850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: LS1203
1.550.000đ 1.270.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-21%
Mã SP: QW2100
1.550.000đ 1.230.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-17%
Mã SP: YJ5900
2.500.000đ 2.080.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-25%
Mã SP: ZEBRA LS2208
2.000.000đ 1.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP:
2.200.000đ 2.000.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-19%
Mã SP: Honeywell 1950GHD
4.000.000đ 3.250.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)

Phần mềm bán hàng Xem tất cả

-34%
Mã SP: CC335A
850.000đ 560.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-19%
Mã SP: A160H
1.350.000đ 1.099.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-27%
Mã SP: Mực In Mã Vạch Wax 110mm x 100m
75.000đ 55.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-46%
Mã SP: Mực in mã vạch wax Inkanto AWR1
145.000đ 79.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-28%
Mã SP: Mực in Mã Vạch Wax – 110mm *300m
95.000đ 68.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-20%
Mã SP: Mực in mã vạch Ribbon Wax AWR8 (thương hiệu ARMOR)
150.000đ 120.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Mực in mã vạch Wax Premium
115.000đ 100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-33%
Mã SP: 35x22mm 2tem
60.000đ 40.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-34%
Mã SP: CC335A
850.000đ 560.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-19%
Mã SP: A160H
1.350.000đ 1.099.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-27%
Mã SP: Mực In Mã Vạch Wax 110mm x 100m
75.000đ 55.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-46%
Mã SP: Mực in mã vạch wax Inkanto AWR1
145.000đ 79.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-28%
Mã SP: Mực in Mã Vạch Wax – 110mm *300m
95.000đ 68.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-20%
Mã SP: Mực in mã vạch Ribbon Wax AWR8 (thương hiệu ARMOR)
150.000đ 120.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Mực in mã vạch Wax Premium
115.000đ 100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-33%
Mã SP: 35x22mm 2tem
60.000đ 40.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)