Liên hệ Công tyChico

Số 2 Lương Ngọc Quyến, Hà Đông, Hà Nội – Điện thoại : 0824184444 – 0765784444

-35%
Mã SP: XP-350B
1.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-32%
Mã SP: RONGTA RP310U
1.249.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Godex G500
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Xprinter XP-420B (USB + Bluetooth)
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Xprinter XP-420BL (USB+LAN)
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Xprinter XP-TT426B(usb+wifi)
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-28%
Mã SP: XP-420B
1.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-22%
Mã SP: XPrinter 350BM
1.550.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: 58IIH
530.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-23%
Mã SP: Xprinter XP Q80C
850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-22%
Mã SP: Xprinter XP Q80C ( usb+lan )
980.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-21%
Mã SP: Xprinter XP D200U
1.070.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-21%
Mã SP: Xprinter XP D200UL ( USB + LAN )
1.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-22%
Mã SP: Rongta RP335U
1.050.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-47%
Mã SP: Rongta RP335UL
1.090.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-20%
Mã SP: Epson TM-T81III (USB+RS232)
1.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-31%
Mã SP: 1D Shangchen SC 1202 có dây
400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-100%
Mã SP: Antech AS1250
0đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: DS2208
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-27%
Mã SP: Z3100
910.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Zebra DS9308
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-29%
Mã SP: Zebra DS2278 (Không dây, 2D)
4.250.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shangchen SC 7130
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-22%
Mã SP: Honeywell MS-1250G
1.540.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Motorola MC75A
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: PM450 PDA
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Point Mobile PM90
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-5%
Mã SP: Motorola MT2090
30.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Honeywell Dolphin O5100
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Motorola MC2180
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: CipherLab RS30
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: CPT-8000L
7.290.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: P2C S-200-1
10.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng Hoa-quà tặng
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng điện thoại
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng mỹ phẩm
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng sắt thép
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Siêu thị tạp hóa
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cơ sở sản xuất
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng Máy tính điện tử
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)