Mã SP: dịch vụ phần mềm KiotViet
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: My Kiot-Khởi tạo website
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: Phần mềm bán hàng shop, cửa hàng
4.570.000đ 3.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: BarTender Professional BTP-1
13.000.000đ 11.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-3%
Mã SP: BarTender Professional BTP-10
55.900.000đ 54.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: BarTender Professional BTP-2
17.900.000đ 16.700.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-10%
Mã SP: BarTender Professional BTP-3 - Application License (cho 3 máy in)
22.000.000đ 19.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: BarTender Professional BTP-5
33.000.000đ 28.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: BarTender Professional BTP-PRT
5.300.000đ 4.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: BarTender Automation
8.090.000đ 7.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: BarTender Automation BTA-10
88.000.000đ 80.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: BarTender Automation BTA-2
26.000.000đ 23.600.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-4%
Mã SP: BarTender Automation BTA-5
45.000.000đ 43.079.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-6%
Mã SP: Printer License BTE-PRT
10.000.000đ 9.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-2%
Mã SP: BarTender Enterprise BTE-10
140.000.000đ 137.000.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: BarTender Enterprise BTE-2
54.300.000đ 50.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-3%
Mã SP: BarTender Enterprise BTE-5
85.490.000đ 83.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: Phần mềm kinh doanh dịch vụ
7.410.000đ 6.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-10%
Mã SP: Phần mềm kinh doanh Karaoke
10.020.000đ 9.000.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-32%
Mã SP:
5.000.000đ 3.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Phần mềm bán hàng
10.500.000đ 9.310.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-21%
Mã SP:
8.990.000đ 7.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Phần mềm phòng khám đa khoa
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng điện thoại
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng Hoa-quà tặng
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng mỹ phẩm
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng sắt thép
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng thực phẩm
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng Văn phòng phẩm
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Nhà hàng
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)