Mã SP: dịch vụ phần mềm KiotViet
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: My Kiot-Khởi tạo website
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: Phần mềm bán hàng shop, cửa hàng
3.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: BarTender Professional BTP-1
11.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-3%
Mã SP: BarTender Professional BTP-10
54.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: BarTender Professional BTP-2
16.700.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-10%
Mã SP: BarTender Professional BTP-3 - Application License (cho 3 máy in)
19.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: BarTender Professional BTP-5
28.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: BarTender Professional BTP-PRT
4.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: BarTender Automation
7.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: BarTender Automation BTA-10
80.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: BarTender Automation BTA-2
23.600.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-4%
Mã SP: BarTender Automation BTA-5
43.079.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-6%
Mã SP: Printer License BTE-PRT
9.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-2%
Mã SP: BarTender Enterprise BTE-10
137.000.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: BarTender Enterprise BTE-2
50.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-3%
Mã SP: BarTender Enterprise BTE-5
83.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: Phần mềm kinh doanh dịch vụ
6.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-10%
Mã SP: Phần mềm kinh doanh Karaoke
9.000.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-32%
Mã SP:
3.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Phần mềm bán hàng
9.310.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-21%
Mã SP:
7.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Phần mềm phòng khám đa khoa
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng điện thoại
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng Hoa-quà tặng
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng mỹ phẩm
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng sắt thép
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng thực phẩm
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: cửa hàng Văn phòng phẩm
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Nhà hàng
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)