Máy quét mã vạch Opticon có thể được nhìn thấy trong nhiều lĩnh vực hoạt động của con người. Trước hết, máy quét được mua bởi các nhà bán lẻ, từ bán lẻ quy mô nhỏ đến các chuỗi bán lẻ lớn. Máy quét Opticon được sử dụng để tự động hóa các kho hàng, xí nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Mua máy quét và các công ty hậu cần, sân bay và tổ chức y tế.

-6%
Mã SP: L50C
1.600.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-29%
Mã SP: Opticon M10
3.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: Opticon M11
4.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Unitech TS100 2D
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Opticon L46X-USB-BLK+STD (2D) Scanner
3.470.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Opticon OPN-2001 (1D) Laser Scanner
3.370.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Opticon NLV-3101-USB 2D
5.370.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Opticon NLV-4001-USB 1D
3.650.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Opticon NLV 1001 USBHID
5.070.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-17%
Mã SP: Opticon OPR-3201-BLACK-USB + STAND
2.070.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-16%
Mã SP: Opticon OPR-2001-BLACK-USB + STD 1D
2.110.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Opticon OPN4000i
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Opticon OPN3002 BLACK
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Opticon OPC 3301i 1D
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Opticon OPI 3301i 2D
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Opticon OPR 3301
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP: Optiocon OPN-2006
4.870.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Opticon C-41S-USB-HID-BLK (China)
1.160.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP: Opticon PX-20 (2D)
6.870.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-21%
Mã SP: Unitech MS837
1.270.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Unitech Ms 838
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Opticon L-51X-USB-BLK+STD 2D
3.270.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-16%
Mã SP: Opticon C-41-USB-HID-WHT
1.260.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-24%
Mã SP:
1.830.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Opticon F-70 RS232C+ PS 1D
4.470.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: Opticon OPN-4000i
4.950.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Opticon OPI 3601
3.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: Opticon L 50C
1.700.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Opticon C-40S (1D)
1.160.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Opticon NLV-3101-RS232C 2D
5.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)