Máy quét mã vạch hay đầu đọc mã vạch là một thiết bị để đọc mã vạch trên bao bì sản phẩm, sau đó chuyển dữ liệu đến máy tính tiền , máy tính , thiết bị đầu cuối POS . Theo phương pháp sử dụng, thiết bị đó là tĩnh, không cố định và hỗn hợp. Có máy quét laser, đèn LED và máy quét ảnh, khác nhau về công nghệ đọc mã vạch. Theo phương thức kết nối với thiết bị bên ngoài, máy quét có thể có dây và không dây .

Nguyên lý hoạt động của máy quét mã vạch như sau. Thiết bị phát hiện mã từ bao bì sản phẩm và truyền dữ liệu đến PC hoặc thiết bị được kết nối khác. Sau khi xử lý, thông tin sản phẩm được hiển thị trên màn hình. Khi bán hàng, biên lai sẽ được tạo, trong đó có thông tin về sản phẩm.

-18%
Mã SP: LS1203
1.550.000đ 1.270.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-42%
Mã SP: Antech AS1250
950.000đ 550.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-23%
Mã SP: QW2100
1.550.000đ 1.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-25%
Mã SP: ZEBRA LS2208
2.000.000đ 1.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-17%
Mã SP: YJ5900
2.500.000đ 2.080.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP:
1.300.000đ 1.150.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: Zebra DS9308
3.980.000đ 3.440.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: QD2430
3.200.000đ 2.840.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP:
2.400.000đ 2.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-28%
Mã SP: LI4278
6.800.000đ 4.900.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Zebra DS8178
8.000.000đ 7.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-39%
Mã SP:
2.850.000đ 1.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-23%
Mã SP: GODEX GS200AS
2.000.000đ 1.550.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-16%
Mã SP: Godex GS520
3.400.000đ 2.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-22%
Mã SP: SUNLUX XL-2001
2.500.000đ 1.950.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Zebra Symbol DS 9908
6.500.000đ 5.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Honeywell 1950GUD
4.000.000đ 3.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-20%
Mã SP: SUNLUX XL-2301
2.500.000đ 2.000.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-28%
Mã SP: Sunlux XL-6500A
900.000đ 650.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-21%
Mã SP: ZoZo Z8808
3.400.000đ 2.700.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-25%
Mã SP: ZoZo Z6000
2.400.000đ 1.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-17%
Mã SP: ZoZo Z4550
3.000.000đ 2.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-19%
Mã SP: ZOZO Z2400
1.800.000đ 1.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-31%
Mã SP: zozo z2108
1.300.000đ 900.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-30%
Mã SP: ZOZO Z2100
1.000.000đ 700.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-28%
Mã SP: ATS 9322B-U
3.400.000đ 2.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-44%
Mã SP: ATS 2308
3.100.000đ 1.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-29%
Mã SP: ATS-3610-U
3.100.000đ 2.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-33%
Mã SP: ATS Z3200S-U
1.600.000đ 1.080.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-28%
Mã SP: ATS Z3200-R
1.600.000đ 1.150.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)