Máy quét mã vạch Honeywell được thiết kế để đọc mã vạch từ thẻ và nhãn sản phẩm và truyền dữ liệu về chúng đến máy tính tiền, máy tính hoặc hệ thống POS. Chúng được sử dụng trong sản xuất và tiến hành hàng tồn kho, trong thương mại, kho bãi và hậu cần.

Dòng máy quét mã vạch Honeywell (Metrologic) bao gồm nhiều lựa chọn mẫu mã, trong đó bạn luôn có thể chọn đúng mẫu. Bộ giao diện mở rộng cung cấp sự tích hợp đơn giản và thuận tiện giữa các thiết bị với các gói phần mềm đã được cài đặt sẵn của người mua.

 

-22%
Mã SP: Honeywell MS-1250G
1.540.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-28%
Mã SP:
2.340.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP: YJ5900
2.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-3%
Mã SP:
3.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP: Honeywell 1472GHD
5.900.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Honeywell 1452g
6.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: 1950GHD
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Honeywell HF-360
1.390.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-35%
Mã SP: 1450g
2.150.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: Honeywell HF680
2.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Honeywell HH480
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-21%
Mã SP: Honeywell ZL2200
950.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-35%
Mã SP: honeywell Voyager 1450g
2.150.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-25%
Mã SP: Honeywell MS5145
1.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Honeywell MS -1300G
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-24%
Mã SP: Honeywell 1900GSR
2.950.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-23%
Mã SP: Honeywell Voyager 1400g
4.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Honeywell 1950GUD
3.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: Honeywell 1950GHD
3.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-20%
Mã SP: Honeywell 1200G
2.550.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-10%
Mã SP: Honeywell 1952GHD (
13.000.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-21%
Mã SP: Honeywell 1470GHD
2.530.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: Honeywell Voyager 1602g
3.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: Honeywell 7190G
3.900.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Honeywell 7980G
0đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-17%
Mã SP: Honeywell 1250G
1.540.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP:
2.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-6%
Mã SP: Honeywell Granit 1980i
16.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: HONEYWELL 1280I
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-39%
Mã SP: HONEYWELL 1470G
2.070.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)