Máy quét mã vạch của nhà sản xuất này lý tưởng cho kế toán kho bán lẻ, dịch vụ chuyển phát nhanh, doanh nghiệp sản xuất, cũng như hậu cần. Nó được phân biệt bởi tốc độ hoạt động cao và độ bền, vì vậy nó có thể hoạt động trơn tru ngay cả trong phòng bụi và ẩm ướt. Tuổi thọ trung bình của thiết bị của nhà sản xuất này là khoảng 10 năm.

Mã SP: Datamax M5 LB
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax M300
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-22%
Mã SP: Datamax M11
2.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax DT2278
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax M1200W
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax M2400
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax M400S
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax DT-6500
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax D8800
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax M1300
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax M1220W
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax M1210
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax 1D M2440
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax 2816
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax 2D M2440
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax 2D P80
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax C1200
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax DS2400
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax DT11-HD
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax DT2002
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax DT2178
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax DT22
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax DT2208
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax DT2208W
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax DT9208
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax DT9608
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax HT2900
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax HT2900W
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax M1220
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datamax M1258
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)