Winson là một công ty công nghệ cao trẻ và thành công ở Trung Quốc. Thiết bị Winson, giống như tất cả các sản phẩm của nhà máy Trung Quốc, có chất lượng cao và đã vượt qua tất cả các kiểm tra cần thiết. Máy quét mã vạch của thương hiệu này có giá thành tương đối thấp và được ưa chuộng trong lĩnh vực buôn bán.

– Giá cả phải chăng
-Chất lượng tuyệt vời
-Dễ dàng thiết lập và kết nối
-Dễ sử dụng
-Hỗ trợ hầu hết các mã hóa
-Giao diện kết nối USB, RS232, Bluetooth

Mã SP: Winson WNI-6383B
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Winson WNI-514 2D
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: Winson WNI- 6020g 2D
3.080.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-28%
Mã SP: Winson WNL-6000g
720.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-16%
Mã SP: Winson WNC- 5080g 1D
1.420.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Winson WAI-6000 1D & 2D
3.470.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Winson WAL-5000 1D
3.170.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Winson WAL-3000 1D
2.770.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: Winson WNC-584 1D
2.070.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: Winson WNC-5083W 1D
1.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-92%
Mã SP: Winson WNL- 5000 1D
500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Richta CM- 3300B
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Winson WNI-5010g
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Winson WNL-5000G
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Winson WIN-CP6714
0đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-29%
Mã SP: CP6712
1.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: Winson M10
7.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: CP9307
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: WAI-CP5770
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-37%
Mã SP: WAI-CP5780
2.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Winson WAI-6780
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: WAI-CP6510
2.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Winson WNC- 5010g 2D
1.470.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: Winson WNC- 5060g 1D
940.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Winson WNI-5013 2D
2.170.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-5%
Mã SP: Winson WNC- 6083BV 1D
4.270.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: Winson WNI- 2050g 2D
2.020.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)