Chico phân phối máy chấm công vân tay chính hãng giá rẻ lắp đặt tận nơi với nhiều chương chình khuyến mãi cam kết tốt nhất hiện nay

Mã SP: WISE EYE WSE 9079
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: WISE EYE WSE 269
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SMART TK-700FC
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SMART TK700F
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Okyo K1
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Okyo A08D
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: OKYO A-06
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: OKYO A-07
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Ronald Jack RJ2200
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3300 (BM) PFC EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Ronald Jack S30-NEW 2020
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3400 FC EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Ronald Jack RJ1300
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3300 (BS) PFC EM/2K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3500 (H) PFC EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Ronald Jack K14
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3500 (F) PFC EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco Iclock 700
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3400 (DC) EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco S922 (HID Card)
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco Silkbio-101TC
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Ronald Jack MB300
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3400 (C) EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco VF780
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco MultiBio 700
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco Multibio 800-H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco Inpulse
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco F22
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: XPass D2 XP2-MDPB
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco MB1000
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)