-11%
Mã SP: WISE EYE WSE 9079
6.700.000đ 5.960.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-19%
Mã SP: WISE EYE WSE 269
3.400.000đ 2.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: SMART TK-700FC
5.500.000đ 4.900.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: SMART TK700F
5.300.000đ 4.700.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: Okyo K1
3.000.000đ 2.550.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Okyo A08D
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: OKYO A-06
3.000.000đ 2.550.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: OKYO A-07
3.000.000đ 2.570.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-26%
Mã SP: Ronald Jack RJ2200
2.200.000đ 1.620.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3300 (BM) PFC EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-22%
Mã SP: Ronald Jack S30-NEW 2020
4.200.000đ 3.270.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3400 FC EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-24%
Mã SP: Ronald Jack RJ1300
3.400.000đ 2.570.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3300 (BS) PFC EM/2K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3500 (H) PFC EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-25%
Mã SP: Ronald Jack K14
2.500.000đ 1.870.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3500 (F) PFC EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: ZKTeco Iclock 700
9.800.000đ 8.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3400 (DC) EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco S922 (HID Card)
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco Silkbio-101TC
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-16%
Mã SP: Ronald Jack MB300
4.000.000đ 3.370.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3400 (C) EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco VF780
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco MultiBio 700
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: ZKTeco Multibio 800-H
5.000.000đ 4.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco Inpulse
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: ZKTeco F22
5.000.000đ 4.250.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: XPass D2 XP2-MDPB
10.000.000đ 8.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: ZKTeco MB1000
4.300.000đ 3.840.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)