Mã SP: KJTech KJ3500 (H) PFC EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3500 (F) PFC EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: ZKTeco Iclock 700
9.800.000đ 8.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3400 (DC) EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco S922 (HID Card)
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco Silkbio-101TC
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: KJTech KJ3400 (C) EM/5K
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco VF780
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco MultiBio 700
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: ZKTeco Multibio 800-H
5.000.000đ 4.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco Inpulse
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: ZKTeco F22
5.000.000đ 4.250.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: ZKTeco MB1000
4.300.000đ 3.840.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: RFID MiniAC-Plus
5.000.000đ 4.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: ZKTeco U260C
4.000.000đ 3.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP: ZKTeco SmartAC1
9.000.000đ 8.250.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: ZKTeCo G3 Plus
14.000.000đ 12.150.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: ZKTeco MB160
6.200.000đ 5.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: ZKTeco S922 (Mife Card)
14.000.000đ 12.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: ZKTeco S922 (EM Card)
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: ZKteco SF400
4.200.000đ 3.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: ZKTeco IN05
8.600.000đ 7.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: ZKTeco TF1700
6.700.000đ 5.970.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-10%
Mã SP: ZKTeco Iclock 880-H
9.500.000đ 8.550.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: ZKTeco Iclock 660
8.600.000đ 7.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: ZKTeco UA760 - wifi
4.500.000đ 3.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: ZKTeco ProCapture-T
9.000.000đ 7.950.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP: ZKteco V350
9.000.000đ 8.250.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-23%
Mã SP: ZKTeco X8S
3.200.000đ 2.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: ZKTeco SF 400
4.200.000đ 3.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)