Datalogic là công ty dẫn đầu toàn cầu trong thị trường Nhận dạng và Thu thập Dữ liệu Tự động, cung cấp các giải pháp hiện đại dựa trên các máy quét mã vạch cầm tay và nhúng và các thiết bị đầu cuối thu thập dữ liệu. Dòng sản phẩm Datalogic bao gồm máy quét POS nội tuyến và để bàn, máy quét mã vạch cầm tay đa năng và máy quét cầm tay chắc chắn cho sản xuất, cũng như thiết bị đầu cuối thu thập dữ liệu bao gồm máy tính di động nhỏ gọn và APT công nghiệp để tải thiết bị. Datalogic phát triển các giải pháp cho các ứng dụng trong các ngành chăm sóc sức khỏe, khách sạn, giải trí, sản xuất, bán lẻ, dịch vụ và vận tải và hậu cần.

-19%
Mã SP: QW2120
1.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: QD2430
2.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-18%
Mã SP: QW2100
1.345.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datalogic 2D Magellan 1500i
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: Datalogic Magellan 3200V SI 1D
6.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-21%
Mã SP: Datalogic MAGELLAN 3200VSi (2D)
7.540.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datalogic Cobalto CO5300
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-31%
Mã SP: Datalogic 1100i
4.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-4%
Mã SP:
3.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-4%
Mã SP:
4.600.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-20%
Mã SP:
1.630.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: PBT7100
15.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: PM8300
19.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: M2130
7.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-19%
Mã SP: QD2130
2.340.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: D130
3.700.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-17%
Mã SP:
7.900.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-23%
Mã SP: D4330
3.700.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-6%
Mã SP: GBT4400
15.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: GM4130
5.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP: Datalogic Gryphon I GD4100
4.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datalogic QuickScan QD2300
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datalogic Touch TD1100
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Datalogic Magellan 3410VSi
6.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Datalogic PSC Powerscan LR
13.130.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-44%
Mã SP: Datalogic Touch 90
1.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-4%
Mã SP: Datalogic Gryphon M100-RF
12.900.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datalogic Gryphon I GD4430
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: Gryphon D4130
3.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Datalogic Gryphon L GD4300
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)