-33%
Mã SP: UTE - UPA-Q
1.800.000đ 1.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-17%
Mã SP:
13.500.000đ 11.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-20%
Mã SP: Rongta RLS1000
14.000.000đ 11.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU UX 420S
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU UX 420H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU TX 4202L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU TX 3202L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu TX 423L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu TX 323L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu TXB 6201L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU TXB622L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU ELB 3000
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu ELB 2000
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU ELB300
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu BL 3200H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu BL 2200H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: UTE UPA 30kg
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: TM A Pro
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: TM A
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: TM AA 5D
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: TITECH 03
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: TITECH 02
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: RSL1000
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: TOPCASH AL-S7000
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: TOPCASH AL S35
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: TOPCASH AL-S34
8.000.000đ 7.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: TOPCASH AL S32
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: TOPCASH AL-16Pro
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: TOPCASH AL 80D
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Lila LW258
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)