Mã SP: Bàn phím cân Rongta RLS1000
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Bàn phím cân Rongta RLS1100
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Bộ Print Module cân Rongta RLS1000
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Bộ Print Module cân Rongta RLS1100
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-22%
Mã SP: SALMON TỪ 30KG - 60KG
3.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: CAS DB-1H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Digi SM320B
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP: Digi SM320P
13.800.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: METTLER TOLEDO - 8434 Tower
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Aclas CS1X
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP:
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-5%
Mã SP: Mettler Toledo bPlus-T2
24.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-31%
Mã SP: UTE UWAN 30KG
1.700.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: METTLER TOLEDO - 8434 Compact
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-4%
Mã SP: METTLER TOLEDO - 8442
46.000.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-5%
Mã SP: METTLER TOLEDO - bk1
30.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP: METTLER TOLEDO - bTwin
21.600.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Aclas LS2XR
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-12%
Mã SP:
11.500.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-5%
Mã SP: Rongta RLS1100 (cổng Wifi +Lan + RS232)
11.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-3%
Mã SP: Rongta RLS1100 (RS232 + Lan)
9.900.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-33%
Mã SP: UPA Q 30kg
1.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP:
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Đầu in cân SM320
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Đầu in cân Topcash S36
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-33%
Mã SP: UTE - UPA-Q
1.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-17%
Mã SP:
11.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-20%
Mã SP: Rongta RLS1000
11.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU UX 420S
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU UX 420H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)