Mã SP: Otek M458 PB ( 17inch )
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: OTEK OT15TB - 15 inch
5.250.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-93%
Mã SP: màn hình hiển thị
240.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: OTEK 10.4 inch M365RC
5.050.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-17%
Mã SP: OTEK M354NC 8.4inch
4.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: OTEK M365NC 10inch (Ko cảm ứng)
4.400.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-21%
Mã SP: OTEK 10.4 inch M365RD
5.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: OTEK 10.4 inch M365RD không chân
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: OTEK OT17TB
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: OTEK M457 TB
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-5%
Mã SP: Otek M458 PB
7.900.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: OTEK M437RB
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)