Mã SP: Metal 6800N
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Metal 6800A
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)