Mã SP: XPass D2 XP2-MDPB
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Xstation XSM (Mifare/Desfire) ca
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Biostation L2 BSL2-OE( EM card)
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Biostation 2 BS2-OHPW (HIDprox card)
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Biostation A2 BSA2-OIPW(iClass/iClass SE)
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: FaceStation 2 BEP2-OA
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: FaceStation FSM
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: FaceStation 2 FS2-D
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Biostation -T2 BST2RW-OC
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Biostation -T2 BST2R-OC
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)