-13%
Mã SP: Postek G3000E (300dpi)
40.000.000đ 34.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: Postek G2000E (203dpi)
35.000.000đ 29.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Postek TX6 (600 dpi)
45.000.000đ 39.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-4%
Mã SP: Postek G6000 (600 dpi)
31.000.000đ 29.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: Postek G3000 (300dpi)
15.500.000đ 14.350.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Postek EM210
5.000.000đ 4.350.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Postek TX3 (300 dpi)
25.000.000đ 22.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-5%
Mã SP: Postek TX2 (203dpi)
18.500.000đ 17.650.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-10%
Mã SP: Postek G2000 (203dpi)
11.000.000đ 9.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP: Postek TW6 (230dpi)
43.000.000đ 39.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Postek Q8 (300 dpi)
5.900.000đ 5.370.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-3%
Mã SP: Postek TW6 (300 dpi)
46.000.000đ 44.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-6%
Mã SP: Postek TX3r (300dpi)
80.000.000đ 74.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-6%
Mã SP: Postek TX2R RFID 203 DPI
58.000.000đ 54.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: Postek TW8 (300đpi)
75.000.000đ 69.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: Postek G3106 300 dpi
12.500.000đ 11.670.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-10%
Mã SP: Postek G2108 (203DPI)
10.000.000đ 9.050.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)