-13%
Mã SP: Postek G3000E (300dpi)
34.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-15%
Mã SP: Postek G2000E (203dpi)
29.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-11%
Mã SP: Postek TX6 (600 dpi)
39.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-4%
Mã SP: Postek G6000 (600 dpi)
29.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: Postek G3000 (300dpi)
14.350.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-13%
Mã SP: Postek EM210
4.350.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Postek TX3 (300 dpi)
22.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-5%
Mã SP: Postek TX2 (203dpi)
17.650.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-10%
Mã SP: Postek G2000 (203dpi)
9.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP: Postek TW6 (230dpi)
39.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-3%
Mã SP: Postek TW6 (300 dpi)
44.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-9%
Mã SP: Postek Q8 (300 dpi)
5.370.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-6%
Mã SP: Postek TX3r (300dpi)
74.850.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: Postek TW8 (300đpi)
69.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-6%
Mã SP: Postek TX2R RFID 203 DPI
54.750.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-10%
Mã SP: Postek G2108 (203DPI)
9.050.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-7%
Mã SP: Postek G3106 300 dpi
11.670.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)