Mã SP: DSB TR-6B
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: DSB TR-6A
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)