-5%
Mã SP: Mettler Toledo bPlus-T2
24.300.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-8%
Mã SP: METTLER TOLEDO - bTwin
21.600.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU UX 420S
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU UX 420H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU TX 4202L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU TX 3202L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu TX 423L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu TX 323L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu TXB 6201L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU TXB622L
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU ELB 3000
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu ELB 2000
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU ELB300
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu BL 3200H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu BL 2200H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: SHIMADZU AUW 320
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu AUW 220
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu AUX-220
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu AUY-220
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu AUY-120
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu ATX 224
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu ATY 224
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu ATX-124
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu ATY 124
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu BL 620S
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: shimadzu BL 220H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu BL 320H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu BL 1200H
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: Shimadzu BL 320S
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)