-14%
Mã SP: Honeywell PC42T PLUS ( USB + LAN)
4.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: Honeywell PC42T PLUS ( USB + RS232)
3.600.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-26%
Mã SP: Honeywell PC42D
3.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-16%
Mã SP: Honeywell PC42T ( Ethernet + USB + Serial )
4.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: Honeywell PC42T ( USB + Serial )
3.950.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)