-14%
Mã SP: Honeywell PC42T PLUS ( USB + LAN)
5.200.000đ 4.450.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: Honeywell PC42T PLUS ( USB + RS232)
4.200.000đ 3.600.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-26%
Mã SP: Honeywell PC42D
4.200.000đ 3.100.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-16%
Mã SP: Honeywell PC42T ( Ethernet + USB + Serial )
5.000.000đ 4.200.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
-14%
Mã SP: Honeywell PC42T ( USB + Serial )
4.600.000đ 3.950.000đ(Giá chưa bao gồm 10% VAT)