Mã SP: HITECH X628-C
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)
Mã SP: HITECH X999
(Giá chưa bao gồm 10% VAT)